جیمز باند دنیای کبوترها

این کبوتر یکی ماموران نامه رسان ارتش انگلستان در جنگ جهانی دوم بوده است او با موفقیت بیش از چند صد ماموریت را به عنوان نامه رسان مخفی انجام داده است و در تصویر دیگری فردی را می بینید که از نظامیان باز نشسته انگلسیی که مربی این کبوتر در ارتش انگلستان بوده است اسکلت این کبوتر را به  دلیل قدر دانی از یاد او در محفظه ای شیشه ای نگهداری می کند.جیمز باند دنیای کبوترها

جیمز باند دنیای کبوترها

/ 0 نظر / 62 بازدید