عذاب دروغگوها

This message is for those who are hypocritical face.

این پیام برای آنهایی است که دارای چهره ای منافقانه هستند

Those who are constantly engaged in the pursuit and investigation into the affairs of others.

آنهایی که مدام به تعقیب و تجسس در امور دیگران مشغول هستند

             Laughs and hid daggers

لبخند می زنید در حالیکه خنجر هایتان را مخفی کرده اید

شما و  ایده هایتان را قبول نمیکنم

I do not accept you and your ideas

Your time is too soon

نوبت شما نیز به زودی می رسد

آنگاه گریزی از مهلکه برای شما وجود ندارد

Then there is no escape save you.

Oppressed to the oppressors will not help.

ستمدیدگان به ظالمین کمکی نخواهند کرد.

You will be punished.

شما مجازات خواهید شد

It is ridiculous to expect an oppressed have helped.

مسخره است که از یک ستمدیده انتظار کمک داشته باشید.

If you can escape, otherwise you will be left intact

اگر میتوانید فرار کنید والا سالم نخواهید ماند.

But you do not have a place to escape.

اما جایی برای گریختن ندارید.

you destroyed the wishes

شما آرزوها را نابود کردید.

Begging will not help at the last minute

التماس در لحظه آخر سودی نخواهد داشت.

Deadline has expired

مهلت تمام شده است.

زندگی را ترک خواهید کرد.

You will leave life.

Death surrounds you.

مرگ شما را احاطه کرده است.

تبادل لینک رایگان

http://vne.bigteo.net/img/0285cbf334be.jpg

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.