اخطار دوباره

این پیام شامل هشداری است که به شما افراد احمق و زبون یاد آور میشود که شما با هک کردن ایمیلهای من به هیج چیزی نخواهد رسید منتظر یک واکنش متناسب و پر ابهت باشید.من این افراد را در داخل کشور ردیابی کرده ام پس اعتراض نکنید

This message contains a warning that you are stupid and despicable people are reminded that you will not do any hacking into my emails

Waiting for a response if appropriate and impressive

I've been tracking these people inside the country

So please do not protest

http://up7.iranblog.com/images/s5qv9q5ywmb7fc4k3emm.jpg

hack

/ 0 نظر / 44 بازدید