نیکول کیدمن : ای کاش بتوانم راه بروم

نیکول کیدمن از آینه متنفر است و آرزوهای عجیبی دارد. او می گوید نه تنها از آینه بلکه از هر سطح صیقلی دیگر بدش می آید. او می گوید من خیلی از جوانی خوشم نمی آید . جوان ، عقل ندارد. در پیری تجربه ای است که در جوانی نیست. مهم ترین چیزی که برای من وجود دارد ، سلامتی است. زیبایی برایم مهم نیست. 

  تنها آرزوی من این است که بتوانم راه بروم، بدوم و جست و خیز کنم. دوست ندارم وقتی سن من بالا می رود ، مدام در تخت خواب خوابیده باشم و رادیو گوش دهم. او می گوید من خیلی از بیرون بودن لذت می برم، در خانه ماندن برایم مثل قفس است.

/ 1 نظر / 7 بازدید