شورشهای لندن-بیرمنگام وشهرهای دیگر انگلستان

آنچه ما در رسانه در مورد این حوادث مشاهده کردیم این بود که یک عده اوباش و اراذل به جان مردم تعدی کرده-اصولا" آنها هیچگونه مطالبات عدالتخواهانه ای نداشتند و جریان از این قرار است که آنه در فیس بوک با هم برای غارت اموال مردم هماهنگی کرده بودند

ما دیدیم که آنها به مغازه ها حمله میکنند -خانه های مردم را آتش میزنند- حتی آنها موجب کشته شدن چندین نفر از مردم شدند که میخواستند امنیت و آرامش را در محله خود برقرار کنند متاسفانه این اراذل و اوباش در انگلستان باعث کشته شدن 3 نفر که یکی از آنها یک نوجوان بود شدند-من عملکرد پلیس بریتانیا را دیدم در عین حفظ نظم سعی میکرد که به آشوب طلبان بهانه ندهد و در کنترل اعتراضات اوباش به خوبی عمل کرد که جا دارد از عملکرد شایسته پلیس بریتانیا تقدیر و تشکر کرد-اگر کسانی در آنجا به مردم واموال آنها صدمه می رسانند باید به محاکم قضایی معرفی شوند تا عدالت در مورد آنها اجرا شود-

http://up1.iranblog.com/view-20Police.jpg

/ 0 نظر / 41 بازدید